Lipu, Lingchuan, Ziyuan, Gongcheng, Guanyang, Yongfu, Pingle & Quanzhou Counties Print

Lipu County

 1. Dajiang Lake

 2. Eight Diagrams Villa

 3. Fengyu Cave

 4. Silver Cave

 

Lingchuan County

 1. Daxu Ancient Town

 2. Qingshitan Reservoir

 3. Gudong Waterfall

 

Ziyuan County

 1. Wupai River

 2. Zijiang & Eight-angle Mountain

 

Gongcheng County

 1. Confucius Temple

 2. Guan Temple

 

Guanyang County

 1. Sudong Magic Palace

 

Yongfu County
Pingle County
Quanzhou County